Cookie en Privacy Statement

Cookie statement Letterpers

In dit cookie statement van Letterpers wordt uiteengezet op welke wijze via de Website cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van je computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Apparaat). In dit cookie statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden je dan ook aan dit cookie statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Letterpers ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website op de harde schijf of in het geheugen van je Apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Let op

Letterpers maakt uitsluitend gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de door jou specifiek gevraagde Website, waaronder het aan jou beschikbaar maken van de Website, of van cookies die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Website. Deze cookies hebben geen of een gering gevolg voor de privacy van de gebruikers van de Website van Letterpers. Daarom hoeft Letterpers geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Cookies van Letterpers

Functionele cookies

Letterpers maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de Website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat je na het inloggen van de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Letterpers zelf plaatst, worden er via de Website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies.

Letterpers heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Letterpers heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Letterpers gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Letterpers verstrekt. Letterpers verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website worden gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Letterpers zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die Letterpers hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft Letterpers Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google websites. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de privacyverklaring van Google Analytics.

Social plug ins

Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot YouTube, Twitter, Instagram, Facebook en Pinterest. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kun je – als je dat wilt – informatie op de Website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

De codes voor deze plug-ins zijn niet door Letterpers geprogrammeerd en vallen onder verantwoordelijkheid van de organisaties als Facebook en Twitter. Voor meer informatie over de manier waarop deze organisatie met je persoonsgegevens omgaan, kun je dus terecht bij deze organisaties.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt. Hier kun je lezen hoe je verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen. Als je gebruik wil maken van cookies, zorg er dan voor dat je helemaal uitlogt als je op een publiek toegankelijke computer hebt gewerkt.

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website of dat de Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Privacy

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het privacy statement of – in het geval van third party cookies – het privacy statement van die derde van toepassing. In het privacy statement van Letterpers wordt beschreven hoe Letterpers omgaat met jouw persoonsgegevens.

Kan dit cookie statement worden gewijzigd?

Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. Letterpers adviseert je daarom regelmatig het cookie statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit cookie statement dan kun je een e-mail sturen naar info@letterpers.nl.

Versie: 1
Datum: 23 mei 2018

===========

PRIVACY STATEMENT LETTERPERS

Letterpers neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Letterpers altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze Privacy Statement legt Letterpers uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Ook legt Letterpers uit van welke tools zij gebruik maakt in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wie is Letterpers?

Letterpers ontwerpt drukwerk van onder andere geboortekaartjes en trouwkaartjes, die op een ambachtelijke manier worden gedrukt.

Letterpers de handelsnaam van Tiny Studio en is een eenmanszaak. De studio van Letterpers is gevestigd op de Oude Fabriekstraat 20, 3812 NR in Amersfoort. Letterpers is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50477870.

Welke informatie wordt door Letterpers verzameld en verwerkt en waarom?

Letterpers onderhoudt algemeen toegankelijke websites waarop informatie over haar producten, voorbeelden van eerder drukwerk, testimonials van haar klanten, een blog, een shop en een contactpagina zijn opgenomen.

Offerte- en adviesaanvraag formulier

Wanneer je een offerte- en adviesaanvraag doet, dan heeft Letterpers bepaalde informatie over jou nodig, om je zo goed mogelijk te kunnen informeren inzake de door jou geformuleerde vraag of opmerking. Om die reden dien je enkele (verplichte) velden in te vullen op de Website. Wij verzamelen via de offerte- en adviesvraag formulieren de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam;
 • achternaam (verplicht);
 • e-mailadres (verplicht);
 • telefoonnummer;
 • uitgerekende datum / trouwdatum;

Zodra je akkoord bent met de offerte, dan worden alle bovenstaande velden verplicht verzameld en verzamelen wij ook de volgende persoonsgegevens:

 • adres (verplicht);
 • meisjesnaam;
 • e-mailadres privé;
 • naam of fake naam van de baby’(s) (verplicht);
 • naam ouders en broertjes en/of zusjes (verplicht);

De verwerking van bovenstaande gegevens ten behoeve van het formulier door Letterpers is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Letterpers, namelijk het belang om je goed en efficiënt te kunnen bedienen.

Letterpers Classics formulier

Je kan zelf ook een ‘Letterpers Classics’ kaart zelf live samenstellen op de website. Tijdens het samenstellen worden geen persoonsgegevens gevraagd. Zodra je de kaart wil afnemen, dan heeft Letterpers bepaalde informatie over jou nodig, om je zo goed mogelijk te kunnen informeren inzake de door jou geformuleerde aanvraag. Om die reden dien je enkele (verplichte) velden in te vullen op de Website. Wij verzamelen via de Letterpers Classics formulier de volgende persoonsgegevens:

 • naam (verplicht);
 • e-mailadres (verplicht);
 • adres (verplicht);
 • telefoonnummer (verplicht);
 • uitgerekende datum (verplicht);

Bovenstaande gegevens worden daarna op dezelfde manier verwerkt als beschreven bij ‘Offerte- en adviesaanvraag formulier’.

De verwerking van bovenstaande gegevens ten behoeve van het formulier door Letterpers is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Letterpers, namelijk het belang om je goed en efficiënt te kunnen bedienen.

Shop formulier

In de shop van Letterpers kan je stationary, enveloppen, wenskaarten en posters kopen. Zodra je iets uit de shop wilt afnemen, dan heeft Letterpers bepaalde informatie over jou nodig, om je zo goed mogelijk te kunnen informeren inzake de door jou geformuleerde aanvraag. Om die reden dien je enkele (verplichte) velden in te vullen op de Website. Wij verzamelen via het shop formulier de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam (verplicht);
 • achternaam (verplicht);
 • e-mailadres (verplicht);
 • adres (verplicht);
 • postadres;
 • telefoonnummer;

De verwerking van bovenstaande gegevens ten behoeve van het formulier door Letterpers is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Letterpers, namelijk het belang om je goed en efficiënt te kunnen bedienen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website van Letterpers optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven) en om de Website te beveiligen heeft Letterpers bepaalde informatie nodig. Letterpers verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Website. De meetgegevens worden anoniem en conform de AVG verzameld. Deze verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Letterpers, namelijk het belang van Letterpers om haar diensten te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

Voor welke doeleinden zal Letterpers informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Letterpers zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van de Website mogelijk te maken en optimaal te laten functioneren met diensten van derden.
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de (afgenomen) diensten van Letterpers en om te reageren op vragen en/of klachten.
 • Om (geanonimiseerde) statistische gegevens op te stellen over jouw gebruik van de Website.
 • Om de Website aan te passen en te verbeteren.
 • Om jouw gegevens te verstrekken aan derden om de diensten te verrichten, of indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Statistiek en verbetering

Letterpers gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens). Daarnaast houdt Letterpers bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten. Hierdoor kan de inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. Deze verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Letterpers, namelijk het belang van Letterpers om haar diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

Gebruik door derden

Letterpers kan jouw gegevens verstrekken aan derden voor zover dat nodig is in het kader van de Website, of voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan Letterpers jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Externe links

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Letterpers verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Letterpers heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit Privacy Statement van Letterpers heeft alleen betrekking op jouw gegevens die via de Website zijn verkregen. Letterpers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Op welke wijze beschermt Letterpers jouw persoonlijke informatie?

Om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerken heeft Letterpers onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • De Website wordt aangeboden over een beveiligde SSL-verbinding;
 • Back-ups worden elke dag gemaakt en off-site opgeslagen;
 • Regelmatig wordt handmatig gecontroleerd, of alle onderdelen van de website up-to-date zijn en de beveiliging nog op orde is;

Hoe lang bewaart Letterpers jouw persoonsgegevens?

Letterpers hanteert de volgende bewaartermijnen ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

We bewaren de persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten te kunnen aanbieden en zolang zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Wat zijn je rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking ervan:

 • Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Letterpers over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 • Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Letterpers. Je kunt verzoeken dat Letterpers je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Letterpers de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Je hebt het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die op basis van het gerechtvaardigd belang van Letterpers of een derde plaatsvindt.
 • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens, die je aan Letterpers hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen indien de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@letterpers.nl. Letterpers zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Letterpers een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Letterpers je verzoek afwijst zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Letterpers je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen aan info@letterpers.nl. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met Letterpers niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 1
Datum: 23 mei 2018